Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

DANA SAILING HOTEL DA NANG

Địa chỉ: 67 Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Điện thoại:  0236 3 662222     |    Hotline:   0905 326 999 - 091 565 2249

Liên hệ phòng Kinh Doanh Điện thoại: 0935 435 435

Email: danasailinghotel@gmail.com

Website: www.danasailinghotel.com