Hệ thống phòng

500.000 VND
Phòng Superior Double
Giường: 1 giường 2m4 
Số lượng phòng: 4
500.000 VND
Phòng Superior Twin
Giường: 2 giường 1m2 
Số lượng phòng: 3
700.000 VND
Phòng Deluxe Triple
Giường: 1 giường 1m8 + 1 giường 1m2
Số lượng phòng: 06
1.200.000 VND
Apartment
Giường: 1 giường 2m4
Số lượng phòng: 1
800.000 VND
Phòng Family
Giường: 2 giường 1m8 
Số lượng phòng: 06